Technologia

Mistrzowska strategiczna platforma finansowania aktywów

Platforma technologiczna Cassiopae pomaga obniżyć koszty eksploatacji dzięki operowaniu tym samym core systemem na liniach biznesowych i w środowiskach produkcyjnych oraz wykorzystaniu współdzielonych serwerów, baz danych, zasobów i dostawców. Umożliwia szybsze i tańsze wprowadzanie niezbędnych aktualizacji oprogramowania.

Przegląd architektury technologicznej

Cassiopae jest w pełni internetową, wielowarstwową aplikacją typu RIA, wykorzystującą otwarte technologie i standardy przemysłowe. Zorientowana obiektowo, Cassiopae zapewnia najlepsze w swojej klasie możliwości konfiguracji. Szeroko zastosowane właściwości sprzęgania poprzez usługi internetowe przekładają się na ograniczenie ilości koniecznych do wprowadzania danych oraz zmniejszają zapotrzebowanie na utrzymywanie informacji w wielu systemach. Cassiopae umożliwia skalowanie oprogramowania w miarę rozwoju firmy i dostarczanie funkcjonalności dla tysięcy użytkowników bez straty wydajności online. Jądrem rozwiązania finansowania aktywów Cassiopae jest potężny silnik rozliczeń księgowych i finansowych, zdolny przetwarzać miliony pozycji pod koniec każdego dnia.

Zoptymalizowany, internetowy interfejs użytkownika

Dzięki naśladującemu portal, internetowemu interfejsowi użytkownika, Cassiopae zapewnia intuicyjną i szybką obsługę. Kreatory i workflow prowadzą użytkowników. Spójne wprowadzanie danych front-to-back zmniejsza koszty produkcyjne i administracyjne IT oraz umożliwia autouzupełnienia, jak również zintegrowane generowanie dokumentów i sprawozdawczości. Zdolność Cassiopae do konfigurowania zawartości strony aż do poziomu pola (zależnie od rodzaju produktu i profilu użytkownika) zapewnia szybsze wdrażanie nowych produktów i usług.

Prawdziwie globalny

Globalne funkcje lokalizacyjne są zintegrowane, a nie dostarczane jako dodatek. Oprogramowanie Cassiopae zostało zaprojektowane od początku do obsługi wielu języków (zgodnej z Unicode), krajów, walut i kanałów sprzedaży na tej samej platformie. Konfigurowalność wspiera rygory lokalnego opodatkowania, GAAP, oraz wymogi regulacyjne, jak również rozproszenie IT, ról i procesów w różnych krajach, a także umożliwia szybsze wdrażanie – byś mógł natychmiast wykorzystywać pojawiające się możliwości.

Zorientowany na workflow

System Cassiopae został zaprojektowany z myślą o workflow, a zatem o lepszym zarządzaniu zadaniami i zdarzeniami. Wysoka parametryzacja parametrów workflow: pozwala na definicję reguł oraz procesów per rodzaj działalności oraz produktu; umożliwia tworzenie harmonogramów zadań użytkownika, które optymalizują organizację pracy w Twojej firmie; pozwala na integrację dokumentów i zarządzanie nimi oraz ustawienie poziomu kontroli zapewniającego niezawodne i terminowe przetwarzanie informacji. Ogólną sytuację (big picture) można śledzić w oparciu o wyniki zintegrowanego raportowania oraz dashboardy.

Otwarta technologia

Otwarta architektura Cassiopae (wykorzystująca Oracle, działająca na systemach UNIX ®, Linux i Windows ®) oraz zestaw standardowych usług internetowych opartych na SOAP, do komunikowania się z zewnętrznymi aplikacjami, oznaczają łatwiejszą integrację z korporacyjnym IT. Dzięki  naszemu zestawowi standardowych usług internetowych możesz: konsolidować informacje lokalne i zdalnie analizować klientów globalnych, zmniejszać wewnętrzne cykle dewelopmentu i upraszczać system, a nawet proponować samoobsługowe portale dla uczestników zewnętrznych (na przykład dilerów). Nasza architektura wielowarstwowa jest w pełni zgodna z Java EE.