Rozwiązania

Światowej klasy produkty do zarządzania finansami i aktywami

Produkty Cassiopae usprawniają obsługę leasingu, kredytowania i zarządzania nieruchomościami. Poprzez strategiczne przejęcia ciągle podnosimy wartość Twojej inwestycji w Cassiopae o komplementarne produkty i specjalistyczne ekspertyzy. Nadrzędnym celem naszych rozwiązań jest pomoc przedsiębiorstwom i ich kierownictwu w wytwarzaniu coraz bardziej zwinnych i wydajnych procesów.

Cassiopae

Cassiopae V4 to w pełni webowe rozwiązanie front-to-back. Nie ma dziś na rynku innych rozwiązań potrafiących zarządzać takim zakresem produktów finansowych i aktywami w produkcyjnych środowiskach klienta. Cassiopae upraszcza operacje dzięki zastosowaniu tego samego systemu na liniach biznesowych i środowiskach produkcyjnych oraz najwyższej w swojej klasie możliwości adaptacji do warunków lokalnych, regionalnych i specyficznych wymagań produktowych.

Dowiedz się więcej o  Cassiopae V4 do zarządzania kredytowaniem i leasingiem oraz nieruchomościami.