Cassiopae Kredytowanie i Leasing

Jeden produkt, wiele rozwiązań

Cassiopae V4 to rozwiązanie kompleksowe, globalne i przeznaczone do obsługi wielu rodzajów aktywów, podnoszące poprzeczkę produktom w swoje klasie. Od zarządzania ofertą po akceptację kredytu, kontraktu czy zarządzania aktywem, pozwala na użycie jednego systemu zarządzającego kredytami, leasingiem i nieruchomościami. Intuicyjny interfejs internetowy zapewnia dostępność i przyspiesza przystosowanie. Zintegrowany system przepływu zwiększa efektywność procesów. Niezrównany system konfiguracji ułatwia przystosowanie do Twoich specyficznych potrzeb biznesowych. Pakiet oprogramowania Cassiopae zarządza większą gamą produktów finansowych w większej liczbie państw niż jakiekolwiek inne dostępne na rynku rozwiązanie.

Poniżej prezentujemy listę mocnych stron właściwych wszystkim rozwiązaniom Cassiopae V4. Dowiedz się więcej o szczególnych właściwościach Cassiopae w obszarach Kredyty komercyjneIT/leasingu wyposażenialeasingu pojazdów, i finansowania nieruchomości. Aby uzyskać więcej informacji  o możliwościach wykorzystania oprogramowania w procesach leasingu i kredytowania w Twoim przedsiębiorstwie, skontaktuj się z nami.

Dowolny produkt finansowy, dowolne aktywa – gdziekolwiek jesteś
 • Wiele typów produktów: leasing (leasing finansowy, leasing operacyjny, leasing podatkowy, …), sprzedaż ratalna i kredyty (annuitetowy, terminowy, rewolwingowy, …)
 • Dowolne aktywa (pojazdy, nieruchomości, wyposażenie) posiadane, finansowane, zarządzane
 • Wielojęzykowy, wielowalutowy, wieloportfelowy, multi-GAAP, obecny w wielu krajach
 • Lokalizacja: podatki (amortyzacja, VAT i inne) adresy, jednostki (stopa kwadratowa, metr kwadratowy, …), płatności (ACH, …)
Najlepsza w klasie elastyczność
 • Konfigurowalny workflow, zarządzanie zadaniami i weryfikacja danych dla każdego typu produktu
 • Konfigurowany silnik wyceny dla każdego typu produktu
 • Elastyczne procesy przygotowania oferty oraz akceptacji ryzyka, z automatycznym i/lub manualnym badaniem zdolności kredytowej.
 • Konfigurowalne delegowanie uprawnień dla proponujących/zatwierdzających w hierarchii zarządzania kredytem
 • Wycena i zarządzanie bardzo prostymi jak i bardzo złożonymi strukturami transakcji z wyposażeniem i transzami
 • Zestawienia bilansowe i pozabilansowe, usługi firm trzecich, zarządzanie spółkami celowymi (SPV)
 • Projekt bazy danych uwzględniający złożone relacje między transakcjami, aktorami i aktywami
Całościowe przetwarzanie
 • Wszystkie etapy obsługi kontraktu: od aktywancji po zakończenie, sprzedaż lub odsprzedaż aktywu
 • Każdego rodzaju dane, powiązane z kontraktem: aktorzy, aktywa, wyposażenie, gwarancje, ubezpieczenia…
 • Zintegrowane przetwarzanie front-to-back w bezkonkurencyjnym repozytorium danych
 • Najbardziej rozbudowany silnik operacji finansowych w branży
 • Standardowa funkcja anulowania dla każdego rodzaju zdarzeń
Bezpieczne i monitorowane przetwarzanie
 • Event driven processing pozwalające na zachowanie podwójnej weryfikacji (four eyes principles) oraz właściwej stuktury praw dostępu
 • Kompleksowa ścieżka audytu poprzez dostępne online raporty historii zdarzeń