Zarządzanie funduszami

Zintegrowane zarządzanie funduszami

Cassiopae Nieruchomości to pierwsze na świecie oprogramowanie do zarządzania wszelkiego rodzaju funduszami nieruchomościowymi przy użyciu jednego systemu. Naszym celem jest wyjście naprzeciw potrzebom firm inwestycyjnych poprzez stworzenie zintegrowanego systemu do opracowywania złożonych modeli finansowych, wymaganych przez wszystkich interesariuszy. Dzięki Cassiopae Nieruchomości możesz używać jednego systemu, aby zarządzać firmą, majątkiem, aktywami, umowami dzierżawy, kredytami, i funduszami pożyczkowymi.

Najważniejsze funkcjonalności
  • Definiowanie strukturalnych modeli holdingu nawet dla najbardziej złożonego funduszu
  • Monitorowanie i dokładne prognozy wydajności każdego składnika aktywów
  • Porównanie wkładów poszczególnych środków transportu na efektywność fundusz
  • Analizowanie skonsolidowanych informacji w czasie rzeczywistym
  • Porównanie rzeczywistych wyników z prognozami
  • Strategiczne modelowanie  na wszystkich poziomach (pojazdy, fundusze, spółki holdingowe, itp.), uwzględniające wszystkie ograniczenia podatkowe i prawne
  • Generowanie standardowych raportów i analiz