Zarządzanie wierzytelnościami

Jeden system obsługujący kapitał i dług nieruchomości

BBranża nieruchomości widocznie się zmienia. Oprócz zarządzania umową najmu i aktywami, firmy mogą teraz zarządzać również zadłużeniem i kapitałem. Niezbędny stał się nieograniczony dostęp do informacji biznesowych. Warunki umowy są bardziej złożone a standardy rachunkowości – bardziej rygorystyczne. Portfele mogą zawierać wiele produktów kredytowych i leasingowych. Biznes może być prowadzony w jednym lub wielu regionach.

Cassiopae proponuje rozwiązanie front-to-back ze zintegrowaną funkcjonalnością zarządzania nieruchomościami. Obsługuje proste i złożone produkty kredytowe i pożyczki, o praktycznie każdego rodzaju strukturze. Oprogramowanie do zarządzania wierzytelnościami kredytowymi Cassiopae usprawnia wszystkie aspekty obsługi nieruchomości, wśród nich znajdują się:

 • Wpis i obsługa kredytu/pożyczki
 • Administracja kredytu/pożyczki
 • Dostosowalna obsługa kredytu/pożyczki
 • Obsługa Escrow
 • Rezerwy
 • Fakturowanie
 • Sprawozdawczość dla inwestorów
 • Zarządzanie aktywami
 • Zarządzanie procesami biznesowymi
 • Monitorowanie zobowiązań
 • Zapisy w księdze głównej
 • Kredyty/pożyczki budowlane
 • Monitorowanie budżetu budowy
 • Zarządzanie rezerwą odsetkową
 • Monitorowanie sprzedaży

Bazując na wydajnym silniku finansowo-księgowym Cassiopae podwyższa branżowe standardy technologiczne w zakresie elastyczności, łatwości obsługi, interfejsowania i skalowalności, wychodząc naprzeciw bieżącym wymaganiom biznesu finansowania nieruchomości.

Śledzenie umów we Front-End
 • Wprowadzanie szczegółów transakcji przez Internet
 • Zarządzanie dokumentami
 • Dokumenty dla komitetu kredytowego
 • Przeniesienie oferty do działu księgowości i obsługi
Kapitał własny
 • Krótki lub szczegółowy raport wydatków
 • Śledzenie budżetu budowy
 • Kompleksowe zarządzanie leasingiem
 • Kompletne zarządzanie kosztami
 • Budżetowanie
Zarządzanie aktywami w Back Office
 • Różnorodność standardów sprawozdawczości finansowej (w tym MSSF)
 • Zarządzanie umową i kredytem/pożyczką
 • Sprawozdania finansowe
 • Pobieranie rocznych wycen nieruchomości
 • Rachunkowość rodzajowa
 • Escrow management
 • Syndykacja